söndag 29 juni 2008

En slem i båten nr 2 ett vassstrå på rig

En slem i båten nr 2 ett vassstrå på riggen på väg in